Camlas
Ioan Dobbin

Ioan Dobbin

Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol

Ymunodd Ioan â Camlas ym mis Ionawr 2022 fel Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol. Cafodd ei ddyrchafu i rôl Ymgynghorydd Gwleidyddol ym mis Ionawr 2023.

Yn enedigol o Gas-gwent, aeth Ioan ymlaen i astudio ar gyfer BA mewn Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2017. Yn dilyn hyn, ymgymerodd â gradd Meistr mewn Llywodraeth Cymru a Gwleidyddiaeth yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd, gan raddio gyda rhagoriaeth. Canolbwyntiodd ei draethawd hir ar arwyddocâd hunaniaeth genedlaethol, dosbarth cymdeithasol, a hyfedredd iaith fel dangosyddion ymddygiad pleidleisio yn etholiad 2021 y Senedd.

Mae prif ddiddordebau polisi Ioan yn cynnwys trafnidiaeth (integredig), newid hinsawdd a’r cyfansoddiad. Y tu allan i’r gwaith, mae’n mwynhau chwarae chwaraeon a mynychu digwyddiadau cerddoriaeth fyw.

Ffôn: 029 2063 0646
Ebost: ioan@camlas.cymru