Camlas
Matt Hexter

Matt Hexter

Uwch Ymgynghorydd

Ymunodd Matt â Camlas ym mis Gorffennaf 2021 fel Uwch Ymgynghorydd. Mae’n rhoi cyngor i gleientiaid ar ystod eang o feysydd polisi gan gynnwys materion sy’n ymwneud â’r economi, busnes, cyflogaeth, yr amgylchedd, a pholisi ynni, yn ogystal â rhoi cymorth ac arweiniad ar gyfathrebu strategol. Mae ei gleientiaid yn cynnwys Banc Cambria, Bute Energy, a’r Ymgyrch dros Lyfrgell Farddoniaeth Genedlaethol i Gymru ymhlith eraill. Ar hyn o bryd ef yw gwesteiwr Podlediad Gwleidyddol Hiraeth ac mae wedi darparu sylwebaeth ar ystod o faterion gwleidyddol Cymreig a chymharol y Deyrnas Gyfunol. Ar hyn o bryd mae Matt yn gwasanaethu fel Ysgrifennydd Pwyllgor Gwaith Materion Cyhoeddus Cymru.

Addysgwyd Matt yn Ysgol Uwchradd Caerdydd cyn graddio gyda LLB yn y Gyfraith o Queen Mary, Prifysgol Llundain ac LLM mewn Llywodraethiant a Datganoli o Ganolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd. Ar ôl graddio, bu Matt yn gweithio i Paul Flynn AS a Ruth Jones AS mewn amrywiaeth o rolau, tra hefyd yn rhedeg Cymdeithas y Ffabiaid yng Nghymru ac eistedd ar y Pwyllgor Cenedlaethol Open Labour. Mae ganddo gysylltiadau gwleidyddol cryf o fewn y Blaid Lafur ac ar draws y sbectrwm gwleidyddol yng Nghymru.

Ffôn: 029 2063 0646

Ebost: matt@camlas.cymru