Camlas
Cleientiaid

Cleientiaid

Yn Camlas, rydym yn falch o weithio gyda sefydliadau ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a thrydydd.

Gyda dros 70 o gleientiaid o gwmnïau rhyngwladol i elusennau bach, Camlas yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf profiadol Cymru ac mae ein gwaith wedi rhychwantu pob maes polisi.

Cyhoeddir ein rhestr cleientiaid ar Gofrestr Materion Cyhoeddus PRCA bob chwarter i sicrhau tryloywder llwyr. Gwelwch yma.