Camlas
Cyfle Swydd

Cyfle Swydd

Camlas yw cwmni materion cyhoeddus mwyaf Cymru. Rydym yn darparu cyngor, gwybodaeth a deallusrwydd arbenigol i gleientiaid ar bob agwedd ar fywyd gwleidyddol yng Nghymru ac yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau. Rydym wedi gweithio gyda chwmnïau rhyngwladol mawr i sefydliadau cymunedol bach ac mae ein gwaith yn rhychwantu pob maes polisi.

Rydym am gyflogi Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol (byddwn yn ystyried ceisiadau am waith amser llawn a rhan-amser) a fydd yn rhan o’r tîm monitro a hefyd yn gweithio i gefnogi ein cleientiaid yn eu gweithgareddau materion cyhoeddus. Byddai gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb a phrofiad mewn gwleidyddiaeth a pholisi, gyda sgiliau cyfathrebu ac ysgrifenedig gwych. Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol.

Os hoffech chi fod yn rhan o dîm sy’n tyfu ym Mae Caerdydd gyda chyfleoedd dilyniant gyrfa gwych, anfonwch CV a llythyr eglurhaol at Susan Bowen yn susan@camlas.cymru.

Cyflog yw £21,000.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau dydd Iau 9fed Rhagfyr 2021 am ganol dydd.

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Llun Rhagfyr 2021.