Camlas
Pobl

Pobl

Ein Tîm

Bydd tîm Camlas yn eich helpu i ryddhau eich potensial yng Nghymru. Rydym yn dîm o ymgynghorwyr gwleidyddol profiadol, gyda syniadau newydd i’ch tywys trwy’r byd gwleidyddol.

Mae Camlas yn falch o fod yn gyflogwr Cyflog Byw.

Angela Burns MBE
Cadeirydd
Rhodri ab Owen
Rheolwr Gyfarwyddwr a Chydberchennog
Naomi Williams
Rheolwr Gyfarwyddwr a Chydberchennog
Dafydd Huw
Cyfarwyddwr a Phennaeth Monitro 
Y Gwir Anrhydeddus Syr David Hanson
Cyfarwyddwr Anweithredol ac Ymgynghorydd Arbenigol
Kirsty Fox Hay
Ymgynghorydd Gwleidyddol a Dirprwy Bennaeth Monitro
Adam Cooke
Ymgynghorydd Gwleidyddol
Susan Bowen
Cyfarwyddwr a Rheolwr Digwyddiadau
Yr Athro Siobhan McClelland
Ymgynghorydd ArbenigolKudzai Maruta
Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol
Matt Hexter
Uwch Ymgynghorydd
Steven Jones
Ymgynghorydd Arbenigol
Joe Davis
Ymgynghorydd Gwleidyddol