Pobl

Pobl

Ein Tîm

Bydd tîm Camlas yn eich helpu i ryddhau eich potensial yng Nghymru. Rydym yn dîm o ymgynghorwyr gwleidyddol profiadol, gyda syniadau newydd i’ch tywys trwy’r byd gwleidyddol.

Mae Camlas yn falch o fod yn gyflogwr Cyflog Byw.

Angela Burns
Cadeirydd
Rhodri ab Owen
Rheolwr Gyfarwyddwr
Naomi Williams
Rheolwr Gyfarwyddwr
Dafydd Huw
Cyfarwyddwr a Phennaeth Monitro 
Y Gwir Anrhydeddus Syr David Hanson
Cyfarwyddwr Anweithredol ac Ymgynghorydd Arbenigol

Owen Dawes
Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol 
Susan Bowen
Cyfarwyddwr a Rheolwr Digwyddiadau
Yr Athro Siobhan McClelland
Ymgynghorydd Arbenigol
Matt Hexter
Uwch Ymgynghorydd
Steven Jones
Ymgynghorydd Arbenigol