Camlas
Kudzai Maruta

Kudzai Maruta

Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol

Ymunodd Kudzai â Camlas ym mis Ebrill 2023 fel Cynorthwyydd Monitro Gwleidyddol.

Magwyd Kudzai yn Wrecsam a chwblhaodd ei graddau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Caerdydd mewn Gwleidyddiaeth a Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus. Canolbwyntiodd ei thraethawd hir israddedig ar athroniaeth ‘dŵr coch clir’ Rhodri Morgan ac archwiliodd a oedd gwahaniaethau’n amlwg yn y modd yr ymdriniwyd â phandemig Covid-19 yn gymdeithasol, yn wleidyddol ac yn economaidd yng Nghymru o gymharu â Lloegr. Yn ddiweddarach aeth ymlaen i ysgrifennu traethawd hir ei meistr ar brif gynghrair Syr Alec Douglas-Home (1963-1964).

Mae diddordebau polisi Kudzai yn cynnwys iechyd, addysg, cynhwysiant cymdeithasol, a chwaraeon. Yn ei hamser hamdden, mae Kudzai yn mwynhau chwarae pêl-rwyd, cadw’n heini a theithio.

Ffôn: 029 2063 0646
Ebost: kudzai@camlas.cymru