Camlas
Rhodri ab Owen

Rhodri ab Owen

Rheolwr Gyfarwyddwr a Chydberchennog

Mae Rhodri ab Owen yn Rheolwr Gyfarwyddwr ac yn Gydberchennog ar Camlas. Wedi gweithio ym materion cyhoeddus yng Nghymru ers 2008 a mae ganddo brofiad a gwybodaeth helaeth o’r byd gwleidyddol ac mae’n arbenigwr mewn etholiadau a’r setliad datganoledig. Mae Rhodri yn darparu cyngor arbenigol i’w gleientiaid ar strategaethau gwleidyddol, rheoli materion ac arwain rhaglenni ac ymgyrchoedd materion cyhoeddus sy’n dylanwadu ar ddeddfwriaeth a rheoliadau. Mae cleientiaid Rhodri yn amrywio o gwmniau fferyllol mawr megis AstraZeneca, GSK a Novartis i rai o’r elusennau uchaf eu parch yn y DU gan gynnwys BHF, Cancer Research UK ac Age Cymru.

Wedi’i eni a’i fagu yng Nghaerdydd, graddiodd Rhodri gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf o Brifysgol Aberystwyth, gan dderbyn gwobr Goffa’r Athro J Mervin Williams am y marc uchaf yng Ngwleidyddiaeth Cymru. Yn dilyn hyn, cwblhaodd radd ôl-raddedig mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Yn gyn-Gadeirydd Materion Cyhoeddus Cymru, mae Rhodri ar hyn o bryd yn llywodraethwr ysgol yn Ysgol Pwll Coch ac yn Ymddiriedolwr nifer o elusennau lleol.

Ffôn: 029 2063 0646
Ebost: rhodri@camlas.cymru