Camlas
Yr Athro Siobhan McClelland

Yr Athro Siobhan McClelland

Ymgynghorydd Arbenigol 

Mae gan Siobhan dros ddeng mlynedd ar hugain o brofiad yn gweithio yn GIG. Ar hyn o bryd mae hi’n Athro Gwadd yn yr Uned Ymchwil Economeg Iechyd a Pholisi ym Mhrifysgol De Cymru.

Graddiodd Siobhan yn wreiddiol o Goleg Balliol, Prifysgol Rhydychen ac mae ganddi raddau ôl-raddedig o Brifysgolion Caerdydd a Birmingham. Ar ôl graddio, ymunodd Siobhan â Chynllun Hyfforddi Rheolaeth Gyffredinol y GIG a bu’n gweithio am nifer o flynyddoedd fel rheolwr yn GIG Cymru.

Yn dilyn hynny, symudodd Siobhan i addysg uwch gan ymchwilio ac addysgu polisi iechyd, rheolaeth ac economeg gan ganolbwyntio ar bolisi iechyd Cymru. Mae hi wedi gweithio i ddarparu ymgynghoriaeth ymchwil a pholisi i ystod eang o sefydliadau statudol a thrydydd sector ledled y DU ac yn rhyngwladol, ac fel Pennaeth Tystiolaeth yn elusen Macmillan.

Mae Siobhan wedi gwasanaethu fel Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyda chyfrifoldeb am wasanaethau Iechyd Sylfaenol a Meddwl, Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys, Cyfarwyddwr Anweithredol yn Ysbyty’r Frenhines Elizabeth ac Ymddiriedolwr dros Healthwatch Norfolk.